(безоплатного усунення недоліків товару (надалі – Виробу) протягом встановленого гарантійного строку).

Ця квитанція має силу разового Договору між Виконавцем і Замовником (Споживачем).

  1. Замовник (Споживач) погоджується з тим, що Виріб приймається Виконавцем без попереднього розбирання, без перевірки внутрішніх пошкоджень і без інструментальної перевірки недоліків. Опис недоліку(-ів) та/або прояву недоліку(-ів) виробу фіксується зі слів Замовника (Споживача) в момент приймання виробу.
  2. Під час приймання товару на гарантійний ремонт Виконавець у присутності Замовника (Споживача) перевіряє споживчі властивості товару, його комплектність, зовнішній вигляд, заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб виробника або Виконавця (за дорученням виробника) та гарантійних талонів і встановлює наявність заявленого недоліку.
  3. Належність до гарантійного ремонту визначається Виконавцем тільки після розбирання, огляду і діагностики виробу. У випадку належності недоліку Виробу до гарантійного ремонту, Замовник (Споживач) надає свою згоду на проведення ремонту/заміни Виробу відповідно до порядку гарантійного обслуговування.
  4. Виконавець має право відмовити Замовнику (Споживачу) у проведенні гарантійного ремонту Виробу, якщо буде виявлено невиконання Замовником (Споживачем) встановлених Виробником правил експлуатації. У разі виходу Виробу з ладу з вини Замовника (Споживача) (невиконання правил експлуатації), відсутності передбачених експлуатаційними документами пломб або захисних елементів, гарантійного талона, Замовник (Споживач) втрачає право на гарантійне обслуговування. В цьому випадку Виконавець за бажанням Замовника (Споживача) та за наявності можливості може виконати сервісне обслуговування виробу за рахунок Замовника (Споживача) згідно з існуючими розцінками на післягарантійне обслуговування.
  5. При періодичному характері прояву заявленого(-их) недоліку(-ів) товару початком виконання гарантійного ремонту вважається день прояву такого недоліку у Виконавця.
  6. Сторони (Замовник (Споживач) та Виконавець) погоджуються на подовження строку виконання гарантійного ремонту до 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття виробу Виконавцем в разі відсутності необхідних для виконання ремонту запасних частин.
  7. Виконавець не несе відповідальності за: можливу втрату будь-якої інформації Замовника (Споживача) у виробах; за втрату встановленого Замовником (Споживачем) у виробах програмного забезпечення; за пошкодження встановленого Замоником (Споживачем) захисного скла, плівки та/або інших додаткових аксесуарів, непередбачених комплектом поставки виробника.
  8. Якщо під час проведення діагностики сервісним центром несправності та/або недоліки товару не були виявлені, або виявлені недоліки/несправності не є гарантійним випадком і пов’язані з порушенням умов експлуатації обладнання, вартість діагностики оплачується Клієнтом за загальними тарифами сервісного центру.
  9. Добровільно надаю згоду товариству з обмеженою відповідальністю «АЙСАППОРТ», ідентифікаційний код 41435220, адреса: м. Київ, вул. Газова, 30, на збір і обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи з метою реалізації передбачених законодавством України прав споживачів, бухгалтерського та податкового обліку, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, звітної, адміністративної інформації з питань реалізації прав споживачів.

Посвідчую, що отримав(-ла) повідомлення щодо внесення інформації про мене до бази персональних даних «Споживачі» ТОВ «АЙСАППОРТ» із вказаню метою, а також відомості про мої права визначені Законом України «Про захист персональних даних», місцезнаходження моїх персональних даних, місцезнаходження володільця моїх персональних даних, відомості про осіб, яким мої персональні дані надаються, для виконання зазначеної мети.